VIP Vape Kitchener :

Lundi au samedi : 9 h à 21 h | Dimanche : 10h à 18h

VIP Vape Waterloo :

Lundi au samedi : 10 h à 21 h | Dimanche : 10h à 20h

VIP Vape Woodstock :

Lundi au samedi : 10 h à 21 h | Dimanche : 10h à 20h

VIP Vape New Hambourg :

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h | Samedi : 10 h à 20 h | Dimanche : 10h à 18h

VIP Vape Shakespeare :

Lundi au samedi : 10 h à 20 h | Dimanche : 10h à 18h